4 มิถุนายน 2562 ภูเขาขยะใจกลางนิวเดลีจะสูงแซงหน้าทัชมาฮาลในปีหน้า

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/nsCThBrNV

นกเหยี่ยวและนกกินซากบินวนอยู่บนยอดกองขยะกาซิปูร์ฝั่งตะวันออกของกรุงนิวเดลี ท่ามกลางวัว สุนัขจรจัด และหนูที่เร่ร่อนหาของกินตามซากขยะ   กองขยะยักษ์กาซิปูร์มีขนาดใหญ่กว่าสนามฟุตบอลกว่า 40 สนาม มีขยะกองสะสมสูงขึ้นปีละเกือบ 10 เมตร เจ้าหน้าที่ทางการนิวเดลีกล่าวว่า กองขยะสูงกว่า 65 เมตรในปัจจุบัน  ด้วยอัตราความสูงที่ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องทำให้กองขยะในใจกลางนิวเดลีมีแนวโน้มสูงกว่าทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานชื่อดังในเมืองอักราที่มีความสูงราว 73 เมตรภายในปี 2563   บ่อขยะกาซิปูร์มีขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2527 และกองสะสมขึ้นจนถึงปริมาณที่สามารถรองรับได้สูงสุดเมื่อปี 2545 ซึ่งควรต้องปิดตัวลงแล้ว แต่ยังคงมีรถบรรทุกขยะหลายร้อยคันขนขยะมาทิ้งทุกวัน  เจ้าหน้าที่เขตนิวเดลีกล่าวว่า ในแต่ละวันมีขยะมาทิ้งที่กาซิปูร์ราว 2,000 ตัน .- สำนักข่าวไทย